PWP

Home

2016, Volume 90, Issue 1

Table of Contents

Review article


Wyzwania wobec działań penitencjarnych i postpenitencjarnych w świetle zmian demograficznych uwięzionych
Aleksandra Szymanowska

Abstract Full text
Views: 217 Downloads: 121

Prawno-etyczne aspekty więziennej resocjalizacji
Tomasz PRZESŁAWSKI

Abstract
Views: 149

Przestępczość i więziennictwo w krajach europejskich (na podstawie informacji statystycznych)
Teodor Szymanowski

Abstract Full text
Views: 229 Downloads: 134

Zatrudnianie więźniów we francuskich i polskich zakładach karnych
Piotr Stępniak

Abstract Full text
Views: 222 Downloads: 126

Dziennikarskie relacje sądowe – implikacje kryminologiczne
Agnieszka Kmieciak-Goławska

Abstract Full text
Views: 199 Downloads: 127

Ciąg przestępstw i jego konsekwencje w zakresie wymiaru kary
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk

Abstract Full text
Views: 192 Downloads: 120

Ograniczenia biernego prawa wyborczego osób skazanych
Michał Kaftan

Abstract Full text
Views: 209 Downloads: 112

Jednostki specjalne izraelskiej Służby Więziennej
Jerzy Czołgoszewski

Abstract Full text
Views: 187 Downloads: 114

Other


Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Bulendy, Andrzeja RzeplińskiegoModernizowanie więziennictwa: V Kongres Penitencjarny
Teodor Szymanowski

Full text
Downloads: 106

Monika Urbanek Polski, czeski i słowacki system penitencjarny w opinii osadzonych i personelu więziennego
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Downloads: 101

Renata Szczepanik Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości
Kamil Maliszewski

Full text
Downloads: 103

Wspomnienie o profesorze Henryku Machelu
Piotr Stępniak

Full text
Downloads: 96