PWP

Home

2016, Volume 90, Issue 1

Table of Contents

Review article


Wyzwania wobec działań penitencjarnych i postpenitencjarnych w świetle zmian demograficznych uwięzionych
Aleksandra Szymanowska

Abstract Full text


Prawno-etyczne aspekty więziennej resocjalizacji
Tomasz PRZESŁAWSKI

Abstract


Przestępczość i więziennictwo w krajach europejskich (na podstawie informacji statystycznych)
Teodor Szymanowski

Abstract Full text


Zatrudnianie więźniów we francuskich i polskich zakładach karnych
Piotr Stępniak

Abstract Full text


Dziennikarskie relacje sądowe – implikacje kryminologiczne
Agnieszka Kmieciak-Goławska

Abstract Full text


Ciąg przestępstw i jego konsekwencje w zakresie wymiaru kary
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk

Abstract Full text


Ograniczenia biernego prawa wyborczego osób skazanych
Michał Kaftan

Abstract Full text


Jednostki specjalne izraelskiej Służby Więziennej
Jerzy Czołgoszewski

Abstract Full text


Other


Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Bulendy, Andrzeja RzeplińskiegoModernizowanie więziennictwa: V Kongres Penitencjarny
Teodor Szymanowski

Full text


Monika Urbanek Polski, czeski i słowacki system penitencjarny w opinii osadzonych i personelu więziennego
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text


Renata Szczepanik Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości
Kamil Maliszewski

Full text


Wspomnienie o profesorze Henryku Machelu
Piotr Stępniak

Full text