PWP

Home

2018, Volume 98, Issue 1

Table of Contents

Review article


Zagrożenia w placówkach penitencjarnych jako źródło obaw funkcjonariuszy
Mateusz Kuźmik

Abstract Full text
Views: 388 Downloads: 580

Stosowanie tymczasowego aresztowania wobec nieletniego −uwagi na tle art. 18 § 2 pkt 1 lit. e ustawy z 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
Adam Błachnio

Abstract Full text
Views: 277 Downloads: 286

Badanie poligraficzne śladu pamięciowego w kontekście osób skazanych za przestępstwa seksualne
Oliwia Łącała

Abstract Full text
Views: 259 Downloads: 173

Więziennictwo w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie w latach 1944-1955 – rola i zadania
Dariusz Fudali

Abstract Full text
Views: 306 Downloads: 281

Original article


Uwarunkowania autoagresji wśród skazanych
Emilia Dykty

Abstract Full text
Views: 442 Downloads: 648

Rodzina a poczucie sensu życia u osadzonych
Marta Szaro

Abstract Full text
Views: 319 Downloads: 249

Other


International Conference SPECTO: Multidisciplinary perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders Report of the 7th Edition: groups with special needs in community measures) 13th-14th September, Timisoara, Romani
Katarzyna Dudek

Abstract Full text
Views: 259 Downloads: 176