PWP

Home

2018, Volume 98, Issue 1

Table of Contents

Review article


Zagrożenia w placówkach penitencjarnych jako źródło obaw funkcjonariuszy
Mateusz Kuźmik

Abstract Full text
Views: 347 Downloads: 354

Stosowanie tymczasowego aresztowania wobec nieletniego −uwagi na tle art. 18 § 2 pkt 1 lit. e ustawy z 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
Adam Błachnio

Abstract Full text
Views: 222 Downloads: 201

Badanie poligraficzne śladu pamięciowego w kontekście osób skazanych za przestępstwa seksualne
Oliwia Łącała

Abstract Full text
Views: 213 Downloads: 133

Więziennictwo w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie w latach 1944-1955 – rola i zadania
Dariusz Fudali

Abstract Full text
Views: 268 Downloads: 204

Original article


Uwarunkowania autoagresji wśród skazanych
Emilia Dykty

Abstract Full text
Views: 393 Downloads: 451

Rodzina a poczucie sensu życia u osadzonych
Marta Szaro

Abstract Full text
Views: 283 Downloads: 210

Other


International Conference SPECTO: Multidisciplinary perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders Report of the 7th Edition: groups with special needs in community measures) 13th-14th September, Timisoara, Romani
Katarzyna Dudek

Abstract Full text
Views: 221 Downloads: 146