PWP

Home

2015, Volume 86, Issue 1

Table of Contents

Review article


Dozór elektroniczny w Polsce – uwagi w świetle rekomendacji Rady Europy
Barbara Stańdo-Kawecka

Abstract Full text
Views: 103 Downloads: 118

Skuteczność środków penalnych w nowszych polskich badaniach
Leon Tyszkiewicz

Abstract Full text
Views: 65 Downloads: 46

Postępowanie z osobami stwarzającymi szczególne zagrożenie w aspekcie porównawczym polsko-francuskim
Piotr Stępniak

Abstract Full text
Views: 63 Downloads: 45

O pojęciu normy prawnokarnej
Tomasz Przesławski

Abstract Full text
Views: 61 Downloads: 45

Problem samobójstw w więzieniach na tle ogólnych trendów. Zarys statystyczno-socjologiczny problemu
Kazimierz Pierzchała

Abstract Full text
Views: 140 Downloads: 146

Młodociani w jednostkach penitencjarnych w latach 1986-2013. Aktualny stan prawny a praktyka
Marlena Januszkiewicz

Abstract Full text
Views: 68 Downloads: 50

Wykonywanie kary pobawienia wolności wobec kobiet w Polsce w świetle aktualnego stanu prawnego oraz praktyki
Agnieszka Szatkowska

Abstract Full text
Views: 76 Downloads: 61

Więzienie w Sztumie w latach II wojny światowej
Krzysztof Czermański

Abstract Full text
Views: 64 Downloads: 43

Other


Recenzja. Creativity and crime. A psychological analysis
Kazimierz Pospiszyl

Full text
Downloads: 32

Recenzja. Szkolenie polskiej kadry penitencjarnej w latach 1918-2012
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Downloads: 48