PWP

Home

2015, Volume 86, Issue 1

Table of Contents

Review article


Dozór elektroniczny w Polsce – uwagi w świetle rekomendacji Rady Europy
Barbara Stańdo-Kawecka

Abstract Full text


Skuteczność środków penalnych w nowszych polskich badaniach
Leon Tyszkiewicz

Abstract Full text


Postępowanie z osobami stwarzającymi szczególne zagrożenie w aspekcie porównawczym polsko-francuskim
Piotr Stępniak

Abstract Full text


O pojęciu normy prawnokarnej
Tomasz Przesławski

Abstract Full text


Problem samobójstw w więzieniach na tle ogólnych trendów. Zarys statystyczno-socjologiczny problemu
Kazimierz Pierzchała

Abstract Full text


Młodociani w jednostkach penitencjarnych w latach 1986-2013. Aktualny stan prawny a praktyka
Marlena Januszkiewicz

Abstract Full text


Wykonywanie kary pobawienia wolności wobec kobiet w Polsce w świetle aktualnego stanu prawnego oraz praktyki
Agnieszka Szatkowska

Abstract Full text


Więzienie w Sztumie w latach II wojny światowej
Krzysztof Czermański

Abstract Full text


Other


Recenzja. Creativity and crime. A psychological analysis
Kazimierz Pospiszyl

Full text


Recenzja. Szkolenie polskiej kadry penitencjarnej w latach 1918-2012
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text