PWP

Home

2015, Volume 86, Issue 1

Table of Contents

Review article


Dozór elektroniczny w Polsce – uwagi w świetle rekomendacji Rady Europy
Barbara Stańdo-Kawecka

Abstract Full text
Views: 247 Downloads: 209

Skuteczność środków penalnych w nowszych polskich badaniach
Leon Tyszkiewicz

Abstract Full text
Views: 201 Downloads: 101

Postępowanie z osobami stwarzającymi szczególne zagrożenie w aspekcie porównawczym polsko-francuskim
Piotr Stępniak

Abstract Full text
Views: 211 Downloads: 98

O pojęciu normy prawnokarnej
Tomasz Przesławski

Abstract Full text
Views: 179 Downloads: 136

Problem samobójstw w więzieniach na tle ogólnych trendów. Zarys statystyczno-socjologiczny problemu
Kazimierz Pierzchała

Abstract Full text
Views: 289 Downloads: 282

Młodociani w jednostkach penitencjarnych w latach 1986-2013. Aktualny stan prawny a praktyka
Marlena Januszkiewicz

Abstract Full text
Views: 205 Downloads: 100

Wykonywanie kary pobawienia wolności wobec kobiet w Polsce w świetle aktualnego stanu prawnego oraz praktyki
Agnieszka Szatkowska

Abstract Full text
Views: 223 Downloads: 114

Więzienie w Sztumie w latach II wojny światowej
Krzysztof Czermański

Abstract Full text
Views: 192 Downloads: 121

Other


Recenzja. Creativity and crime. A psychological analysis
Kazimierz Pospiszyl

Full text
Downloads: 83

Recenzja. Szkolenie polskiej kadry penitencjarnej w latach 1918-2012
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Downloads: 99