PWP

Home

2015, Volume 87, Issue 2

Table of Contents

Review article


Nowelizacja kodeksu karnego w 2015 r.
Teodor Szymanowski

Abstract Full text
Views: 62 Downloads: 42

Wykonywanie tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności wobec cudzoziemców w Polsce
Aldona Nawój-Śleszyński, Stefan Lelental

Abstract Full text
Views: 75 Downloads: 55

Prawno-etyczne aspekty więziennej resocjalizacji
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text
Views: 68 Downloads: 54

System Dozoru Elektronicznego w świetle przepisów prawa, danych statystycznych oraz raportu Najwyższej Izby Kontroli
ALEKSANDRA Dziubińska

Abstract Full text
Views: 69 Downloads: 45

Więzienna Kolonia Rolnicza w Mrowinie (1933-1969)
Krystian Bedyński

Abstract Full text
Views: 66 Downloads: 52

Original article


Wolontariat w resocjalizacji osób osadzonych w zakładach karnych
Aleksandra Buczyńska

Abstract Full text
Views: 102 Downloads: 92

Other


Pisemne powiadomienie więźnia o zarzutach jako element postępowania dyscyplinarnego na przykładzie orzecznictwa USA
Krzysztof Dąbkiewicz

Abstract Full text
Views: 61 Downloads: 39

Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Downloads: 54