PWP

Strona główna

2015, Volume 87, Issue 2

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Nowelizacja kodeksu karnego w 2015 r.
Teodor Szymanowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 239 Pobrań: 179

Wykonywanie tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności wobec cudzoziemców w Polsce
Aldona Nawój-Śleszyński, Stefan Lelental

Abstract Full text
Wyświetleń: 272 Pobrań: 184

Prawno-etyczne aspekty więziennej resocjalizacji
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text
Wyświetleń: 267 Pobrań: 219

System Dozoru Elektronicznego w świetle przepisów prawa, danych statystycznych oraz raportu Najwyższej Izby Kontroli
ALEKSANDRA Dziubińska

Abstract Full text
Wyświetleń: 270 Pobrań: 227

Więzienna Kolonia Rolnicza w Mrowinie (1933-1969)
Krystian Bedyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 263 Pobrań: 288

Artykuł oryginalny


Wolontariat w resocjalizacji osób osadzonych w zakładach karnych
Aleksandra Buczyńska

Abstract Full text
Wyświetleń: 303 Pobrań: 527

Inne


Pisemne powiadomienie więźnia o zarzutach jako element postępowania dyscyplinarnego na przykładzie orzecznictwa USA
Krzysztof Dąbkiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 265 Pobrań: 168

Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Pobrań: 182