PWP

Strona główna

2015, Volume 88, Issue 3

Spis treści

Artykuł oryginalny


Osobowość wychowawców i ich postawy wobec zadań resocjalizacyjnych
Maria Gordon

Abstract
Wyświetleń: 404

Przenoszenie między jednostkami penitencjarnymi skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności – na przykładzie okręgu warszawskiego
Monika Markowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 411 Pobrań: 731

Artykuł przeglądowy


Konsekwencje naruszenia zasady humanitaryzmu i poszanowania godności ludzkiej w postępowaniu karno-wykonawczym (art. 4 § 1 kkw)
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text
Wyświetleń: 415 Pobrań: 635

Tożsamość cudzoziemców resocjalizowanych w Polsce
Arkadiusz Urbanek

Abstract Full text
Wyświetleń: 394 Pobrań: 289

Przeobrażenia Służby Więziennej i polskiego więziennictwa w końcu XX wieku – zarys problemu
Andrzej Bieżuński

Abstract Full text
Wyświetleń: 433 Pobrań: 579

Więziennicy II Rzeczypospolitej w mogiłach Miednoje, 1940 r.
Krystian Bedyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 411 Pobrań: 648

Inne


Polska bibliografia penitencjarna Lata 2013-2014
Stefan Lelental, Anna Podciechowska

Full text
Pobrań: 449

Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Andrzej Piotrowski

Full text
Pobrań: 327

Kara ograniczenia wolności
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Pobrań: 308

Sprawozdanie z konferencji pt. „Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji – tradycja, współczesność, perspektywy”
Adam Szecówka

Full text
Pobrań: 286