PWP

Home

2015, Volume 88, Issue 3

Table of Contents

Original article


Osobowość wychowawców i ich postawy wobec zadań resocjalizacyjnych
Maria Gordon

Abstract


Przenoszenie między jednostkami penitencjarnymi skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności – na przykładzie okręgu warszawskiego
Monika Markowska

Abstract Full text


Review article


Konsekwencje naruszenia zasady humanitaryzmu i poszanowania godności ludzkiej w postępowaniu karno-wykonawczym (art. 4 § 1 kkw)
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text


Tożsamość cudzoziemców resocjalizowanych w Polsce
Arkadiusz Urbanek

Abstract Full text


Przeobrażenia Służby Więziennej i polskiego więziennictwa w końcu XX wieku – zarys problemu
Andrzej Bieżuński

Abstract Full text


Więziennicy II Rzeczypospolitej w mogiłach Miednoje, 1940 r.
Krystian Bedyński

Abstract Full text


Other


Polska bibliografia penitencjarna Lata 2013-2014
Stefan Lelental, Anna Podciechowska

Full text


Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Andrzej Piotrowski

Full text


Kara ograniczenia wolności
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text


Sprawozdanie z konferencji pt. „Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji – tradycja, współczesność, perspektywy”
Adam Szecówka

Full text