PWP

Home

2015, Volume 88, Issue 3

Table of Contents

Original article


Osobowość wychowawców i ich postawy wobec zadań resocjalizacyjnych
Maria Gordon

Abstract
Views: 170

Przenoszenie między jednostkami penitencjarnymi skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności – na przykładzie okręgu warszawskiego
Monika Markowska

Abstract Full text
Views: 199 Downloads: 128

Review article


Konsekwencje naruszenia zasady humanitaryzmu i poszanowania godności ludzkiej w postępowaniu karno-wykonawczym (art. 4 § 1 kkw)
TOMASZ PRZESŁAWSKI

Abstract Full text
Views: 209 Downloads: 140

Tożsamość cudzoziemców resocjalizowanych w Polsce
Arkadiusz Urbanek

Abstract Full text
Views: 178 Downloads: 96

Przeobrażenia Służby Więziennej i polskiego więziennictwa w końcu XX wieku – zarys problemu
Andrzej Bieżuński

Abstract Full text
Views: 216 Downloads: 126

Więziennicy II Rzeczypospolitej w mogiłach Miednoje, 1940 r.
Krystian Bedyński

Abstract Full text
Views: 206 Downloads: 227

Other


Polska bibliografia penitencjarna Lata 2013-2014
Stefan Lelental, Anna Podciechowska

Full text
Downloads: 124

Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Andrzej Piotrowski

Full text
Downloads: 96

Kara ograniczenia wolności
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Downloads: 93

Sprawozdanie z konferencji pt. „Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji – tradycja, współczesność, perspektywy”
Adam Szecówka

Full text
Downloads: 90