PWP

Home

2015, Volume 89, Issue 4

Table of Contents

Other


Profesor Emil Stanisław Rappaport – uczony, kodyfikator, organizator i uczestnik międzynarodowego ruchu naukowego, inicjator uchwalenia Kodeksu karnego wykonawczego, nauczyciel akademicki, kierownik pierwszego w Polsce Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego
Stefan Lelental

Abstract Full text
Views: 196 Downloads: 142

Why prison?
Kazimierz Pospiszyl

Full text
Downloads: 101

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Downloads: 120

Sprawozdanie z seminarium pt. „Opieka medyczna w jednostkach penitencjarnych”
Ewa Dawidziuk

Full text
Downloads: 96

Review article


Rola Opolskiego Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego w kształtowaniu nowoczesnej myśli penitencjarnej w Polsce
Józef Nawój, Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Views: 200 Downloads: 96

Normy etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej
Tomasz Przesławski

Abstract Full text
Views: 214 Downloads: 141

Dozór kuratora sądowego nad skazanymi warunkowo zwolnionymi z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po nowelizacji kkw
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk

Abstract Full text
Views: 186 Downloads: 107

Prawo osób pozbawionych wolności do Internetu
Marcin Mazur

Abstract Full text
Views: 203 Downloads: 104

Stosowanie w zakładach karnych i aresztach śledczych przymusu bezpośredniego przewidzianego w ustawie psychiatrycznej
Ewa Dawidziuk

Abstract Full text
Views: 188 Downloads: 110