PWP

Home

2015, Volume 89, Issue 4

Table of Contents

Other


Profesor Emil Stanisław Rappaport – uczony, kodyfikator, organizator i uczestnik międzynarodowego ruchu naukowego, inicjator uchwalenia Kodeksu karnego wykonawczego, nauczyciel akademicki, kierownik pierwszego w Polsce Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego
Stefan Lelental

Abstract Full text
Views: 140 Downloads: 94

Why prison?
Kazimierz Pospiszyl

Full text
Downloads: 75

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Downloads: 100

Sprawozdanie z seminarium pt. „Opieka medyczna w jednostkach penitencjarnych”
Ewa Dawidziuk

Full text
Downloads: 76

Review article


Rola Opolskiego Dyskusyjnego Klubu Penitencjarnego w kształtowaniu nowoczesnej myśli penitencjarnej w Polsce
Józef Nawój, Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Views: 141 Downloads: 73

Normy etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej
Tomasz Przesławski

Abstract Full text
Views: 139 Downloads: 93

Dozór kuratora sądowego nad skazanymi warunkowo zwolnionymi z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po nowelizacji kkw
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk

Abstract Full text
Views: 130 Downloads: 77

Prawo osób pozbawionych wolności do Internetu
Marcin Mazur

Abstract Full text
Views: 135 Downloads: 81

Stosowanie w zakładach karnych i aresztach śledczych przymusu bezpośredniego przewidzianego w ustawie psychiatrycznej
Ewa Dawidziuk

Abstract Full text
Views: 129 Downloads: 84