PWP

Strona główna

2018, Volume 99, Issue 2

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Zmiany w dozorze elektronicznym wprowadzone w 2018 roku
Kamila Mrozek

Abstract Full text


Problemy związane z badaniami na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego
Marcin Mazur

Abstract Full text


Penitencjarystyka – nauka teoretyczna i stosowana
Jakub Jerzy Czarkowski

Abstract Full text


Prawo rodziców osób osadzonych do opieki i wychowania dzieci
Agnieszka Kilińska-Pękacz

Abstract Full text


Orzekanie kary grzywny a uwarunkowania jej skuteczności
Inga Grodzicka

Abstract Full text


Artykuł oryginalny


Predyktory zachowań autoagresywnych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
Bartosz Kwiatkowski

Abstract Full text


Inne


Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. „Mafia: il potere della disonestà” [Mafia: moc nieuczciwości] (Padwa, 14 grudnia 2018 r.)
Andrzej Piotrowski

Full text


Recenzja książki The Willey Handbook on the Theories, Assessment and Treatment of Sexual Offending
Kazimierz Pospiszyl

Full text