PWP

Home

2018, Volume 100, Issue 3

Table of Contents

Editorial


Od Wydawcy i Redaktora Naczelnego
Marcin Strzelec, Piotr Łapiński

Full text
Downloads: 99

Review article


Cudzoziemcy w polskich jednostkach penitencjarnych po roku 1990 − wybrane zagadnienia
Jacek Pomiankiewicz

Abstract Full text
Views: 161 Downloads: 87

Wdrażanie standardów Rady Europy w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności na przykładzie wybranych instytucji prawa europejskiego i prawa polskiego
Leszek Wieczorek

Abstract Full text
Views: 174 Downloads: 121

Etiologiczne i terapeutyczne aspekty przestępstw seksualnych w świetle teorii przywiązania
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text
Views: 164 Downloads: 88

Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz systemu penitencjarnego
Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski

Abstract Full text
Views: 162 Downloads: 106

Znaczenie kary pozbawienia wolności w polityce karnej Polski współcześnie i w nadchodzących latach
Teodor Szymanowski

Abstract Full text
Views: 182 Downloads: 128

Rola samoświadomości w modelu relacyjnej readaptacji społecznej skazanych
Anna Fidelus

Abstract Full text
Views: 159 Downloads: 102

Original article


Gdy kara więzienia staje się szansą rozwoju – studium przypadku
Krzysztof A. Wojcieszek

Abstract Full text
Views: 207 Downloads: 127

Rola pracy w resocjalizacji penitencjarnej w kontekście badań własnych
ks. Kazimierz Pierzchała

Abstract Full text
Views: 331 Downloads: 426

Other


Sprawozdanie z konferencji „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”
Konrad Wierzbicki, Agnieszka Pytka

Full text
Downloads: 111

Recenzja monografii Adama Kwiecińskiego pt. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym
Aldona Nawój-Śleszyński

Full text
Downloads: 101