PWP

Home

2018, Volume 101, Issue 4

Table of Contents

Review article


Więziennictwo wojskowe w pierwszych latach niepodległości Rzeczypospolitej (1918-1921)
Leszek Kania

Abstract Full text


Emocje doświadczane przez osoby osadzone w zakładzie karnym
Aneta Paszkiewicz

Abstract Full text


Wymogi formalne przyjęcia do Służby Więziennej (cz. 1)
Paweł Gacek

Abstract Full text


Zagrożenie korupcją w Służbie Więziennej
Karolina Nikołajew

Abstract Full text


Potrzeba wykorzystywania przez pracowników penitencjarnych mediacji w rozwiązywaniu konfliktów z udziałem osadzonych
Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Trojanowska

Abstract Full text


Other


Tadeusz Kostewicz (1927-2018) − publicysta, prawnik, penitencjarysta
Bogdan Nowak

Full text


Sprawozdanie z konferencji − XI Europejska konferencja dotycząca systemu electronic monitoring stosowanego wobec przestępców. Zacieranie granic i tworzenie powiązań w systemie electronic monitoring (Zagrzeb, 16-18 kwietnia 2018 r.)
Katarzyna Dudek

Full text