PWP

Home

2019, Volume 102, Issue 1

Table of Contents

Letter to editor


Od Wydawcy i Redaktora Naczelnego
Marcin Strzelec, Piotr Łapiński

Full text
Downloads: 106

Review article


Więziennictwo jako element aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1944-1956
Jacek Pomiankiewicz

Abstract Full text
Views: 257 Downloads: 275

Grupy rodzinne Anonimowych Alkoholików jako element systemu wzmocnienia społecznego dla osób osadzonych – uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin
Łukasz Kołodziej

Abstract Full text
Views: 256 Downloads: 187

Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich
Małgorzata Pychner

Abstract Full text
Views: 224 Downloads: 195

Metodologiczne podstawy penitencjarystyki
Marcin Strzelec

Abstract Full text
Views: 247 Downloads: 193

Original article


Wybrane korelaty osobowości i orientacja życiowa sprawców zabójstw
Maja Zawadzka

Abstract Full text
Views: 243 Downloads: 150

Agresja skazanych mężczyzn w teorii uczenia się
Zbigniew Nowacki

Abstract Full text
Views: 199 Downloads: 121