PWP

Home

2019, Volume 102, Issue 1

Table of Contents

Letter to editor


Od Wydawcy i Redaktora Naczelnego
Marcin Strzelec, Piotr Łapiński

Full text
Downloads: 58

Review article


Więziennictwo jako element aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1944-1956
Jacek Pomiankiewicz

Abstract Full text
Views: 114 Downloads: 111

Grupy rodzinne Anonimowych Alkoholików jako element systemu wzmocnienia społecznego dla osób osadzonych – uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin
Łukasz Kołodziej

Abstract Full text
Views: 110 Downloads: 99

Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich
Małgorzata Pychner

Abstract Full text
Views: 93 Downloads: 91

Metodologiczne podstawy penitencjarystyki
Marcin Strzelec

Abstract Full text
Views: 107 Downloads: 104

Original article


Wybrane korelaty osobowości i orientacja życiowa sprawców zabójstw
Maja Zawadzka

Abstract Full text
Views: 91 Downloads: 79

Agresja skazanych mężczyzn w teorii uczenia się
Zbigniew Nowacki

Abstract Full text
Views: 79 Downloads: 76