PWP

Home

2019, Volume 103, Issue 2

Table of Contents

Original article


Multimodalna teoria samoregulacji SOS dla przestępców seksualnych
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text


Review article


Job crafting and work meaning in penal institutions as the conditions of the vocational well-being among prison officers
Bohdan Rożnowski , Justyna Nowicka

Abstract Full text


Opieka medyczna w więzieniach Królestwa Polskiego (1815-1914)
Jerzy Czołgoszewski

Abstract Full text


Prawo osób tymczasowo aresztowanych i skazanych do korzystania z wolności religijnej w Polsce
Agnieszka Kilińska-Pękacz

Abstract Full text


Funkcja izolacyjno-zabezpieczająca kary pozbawienia wolności a typologia zakładów karnych
Aleksandra Leszczyńska

Abstract Full text


Żydzi w więzieniu w Chęcinach w latach 1918-1927

Abstract Full text