PWP

Home

2019, Volume 103, Issue 2

Table of Contents

Original article


Multimodalna teoria samoregulacji SOS dla przestępców seksualnych
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text
Views: 250 Downloads: 172

Review article


Job crafting and work meaning in penal institutions as the conditions of the vocational well-being among prison officers
Bohdan Rożnowski , Justyna Nowicka

Abstract Full text
Views: 281 Downloads: 238

Opieka medyczna w więzieniach Królestwa Polskiego (1815-1914)
Jerzy Czołgoszewski

Abstract Full text
Views: 173 Downloads: 147

Prawo osób tymczasowo aresztowanych i skazanych do korzystania z wolności religijnej w Polsce
Agnieszka Kilińska-Pękacz

Abstract Full text
Views: 245 Downloads: 170

Funkcja izolacyjno-zabezpieczająca kary pozbawienia wolności a typologia zakładów karnych
Aleksandra Leszczyńska

Abstract Full text
Views: 252 Downloads: 207

Żydzi w więzieniu w Chęcinach w latach 1918-1927
Abstract Full text
Views: 237 Downloads: 190