PWP

Home

2019, Volume 105, Issue 4

Table of Contents

Original article


Halfway houses in The Polish Model of Social Reintegration − possibilities and limitations
Sławomir Grzesiak

Abstract Full text
Views: 22 Downloads: 20

Poczucie ochrony prawnej funkcjonariuszy Służby Więziennej w sytuacjach użycia przez nich środków przymusu bezpośredniego. Raport z badań
Anna Stachowicz

Abstract Full text
Views: 22 Downloads: 26

Review article


Hazing Abuses in U.S. Prisons
Hank Nuwer

Abstract Full text
Views: 16 Downloads: 8

Oddziaływania terapeutyczne stosowane wobec osadzonych dokonujących intencjonalnych samouszkodzeń
Bartosz Kwiatkowski

Abstract Full text
Views: 20 Downloads: 11

Joseph Borecky więzień Alcatraz nr 1032. Przyczynek do badań kryminologicznych nad społecznością skazanych w najsłynniejszym amerykańskim zakładzie karnym
Bartosz Kułan

Abstract Full text
Views: 17 Downloads: 7

Deficyty emocjonalne, empatia a zachowania agresywne – w świetle badań neuronauki
Agnieszka Nowogrodzka

Abstract Full text
Views: 19 Downloads: 7

O interdyscyplinarność studiów nad kulturą penalną – wprowadzenie do dyskusji
Maciej Kasprzyk

Abstract Full text
Views: 19 Downloads: 13