PWP

Home

2020, Volume 106, Issue I

Table of Contents

Review article


European standards within the scope of foreigners detention
Przemysław Ostojski

Abstract Full text
Views: 110 Downloads: 54

The prevention of crime related to the use of doping among prisoners
Iga Zaremba

Abstract Full text
Views: 114 Downloads: 53

Effectiveness of social rehabilitation measures against young offenders in Hungarian prisons
Orsolya Czenczer

Abstract Full text
Views: 100 Downloads: 48

Przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
Abstract Full text
Views: 111 Downloads: 48

Zakaz podejmowania przez funkcjonariusza Służby Więziennej zajęcia zarobkowego poza służbą bez zezwolenia przełożonego
Paweł Gacek

Abstract Full text
Views: 116 Downloads: 65