PWP

Home

2020, Volume 107, Issue II

Table of Contents

Review article


Humanitaryzm w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w Polsce
Teodor Szymanowski, Aleksandra Szymanowska

Abstract Full text
Views: 51 Downloads: 42

Uwarunkowania readaptacji społecznej skazanych − podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne
Anna Fidelus

Abstract Full text
Views: 37 Downloads: 37

Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polsce – wybrane zagadnienia
Jacek Pomiankiewicz

Abstract Full text
Views: 29 Downloads: 35

Personalistyczna koncepcja resocjalizacji w ujęciu Krystyny Ostrowskiej
Grzegorz Kudlak

Abstract Full text
Views: 27 Downloads: 35

O sądowym, bezprawnym pozbawieniu  wolności w postępowaniu wykonawczym  na przykładzie jednej sprawy
Tomasz Przesławski

Abstract Full text
Views: 32 Downloads: 25

Duszpasterstwo więzienne – wybrane formy i przykłady – rozważania praktyka
Paweł Wojtas

Abstract Full text
Views: 27 Downloads: 29

Praca osób pozbawionych wolności, stan prawny oraz praktyka − zarys problematyki
Małgorzata Frysztak

Abstract Full text
Views: 36 Downloads: 32

Problematyka aksjologiczno-wychowawcza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Wprowadzenie do dyskusji
Konrad Wierzbicki

Abstract Full text
Views: 38 Downloads: 23

Original article


Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe u pracowników Służby Więziennej
Aleksandra Jędryszek

Abstract Full text
Views: 33 Downloads: 43