PWP

Strona główna

2020, Volume 107, Issue II

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Uwarunkowania readaptacji społecznej skazanych − podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne
Anna Fidelus

Abstract Full text
Wyświetleń: 328 Pobrań: 503

Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polsce – wybrane zagadnienia
Jacek Pomiankiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 339 Pobrań: 1311

Personalistyczna koncepcja resocjalizacji w ujęciu Krystyny Ostrowskiej
Grzegorz Kudlak

Abstract Full text
Wyświetleń: 312 Pobrań: 538

O sądowym, bezprawnym pozbawieniu  wolności w postępowaniu wykonawczym  na przykładzie jednej sprawy
Tomasz Przesławski

Abstract Full text
Wyświetleń: 333 Pobrań: 319

Duszpasterstwo więzienne – wybrane formy i przykłady – rozważania praktyka
Paweł Wojtas

Abstract Full text
Wyświetleń: 326 Pobrań: 306

Praca osób pozbawionych wolności, stan prawny oraz praktyka − zarys problematyki
Małgorzata Frysztak

Abstract Full text
Wyświetleń: 340 Pobrań: 681

Problematyka aksjologiczno-wychowawcza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Wprowadzenie do dyskusji
Konrad Wierzbicki

Abstract Full text
Wyświetleń: 317 Pobrań: 429

Humanitaryzm w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w Polsce
Teodor Szymanowski, Aleksandra Szymanowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 345 Pobrań: 425

Artykuł oryginalny


Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe u pracowników Służby Więziennej
Aleksandra Jędryszek

Abstract Full text
Wyświetleń: 359 Pobrań: 853

Terapia w rozwoju idei resocjalizacyjnych
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text
Wyświetleń: 229 Pobrań: 203