PWP

Strona główna

2020, Volume 107, Issue II

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Uwarunkowania readaptacji społecznej skazanych − podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne
Anna Fidelus

Abstract Full text
Wyświetleń: 266 Pobrań: 335

Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polsce – wybrane zagadnienia
Jacek Pomiankiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 266 Pobrań: 1069

Personalistyczna koncepcja resocjalizacji w ujęciu Krystyny Ostrowskiej
Grzegorz Kudlak

Abstract Full text
Wyświetleń: 254 Pobrań: 382

O sądowym, bezprawnym pozbawieniu  wolności w postępowaniu wykonawczym  na przykładzie jednej sprawy
Tomasz Przesławski

Abstract Full text
Wyświetleń: 269 Pobrań: 246

Duszpasterstwo więzienne – wybrane formy i przykłady – rozważania praktyka
Paweł Wojtas

Abstract Full text
Wyświetleń: 257 Pobrań: 236

Praca osób pozbawionych wolności, stan prawny oraz praktyka − zarys problematyki
Małgorzata Frysztak

Abstract Full text
Wyświetleń: 271 Pobrań: 550

Problematyka aksjologiczno-wychowawcza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Wprowadzenie do dyskusji
Konrad Wierzbicki

Abstract Full text
Wyświetleń: 254 Pobrań: 337

Humanitaryzm w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w Polsce
Teodor Szymanowski, Aleksandra Szymanowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 286 Pobrań: 328

Artykuł oryginalny


Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe u pracowników Służby Więziennej
Aleksandra Jędryszek

Abstract Full text
Wyświetleń: 286 Pobrań: 637

Terapia w rozwoju idei resocjalizacyjnych
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text
Wyświetleń: 159 Pobrań: 124