PWP

Strona główna

2020, Volume 107, Issue II

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Uwarunkowania readaptacji społecznej skazanych − podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne
Anna Fidelus

Abstract Full text
Wyświetleń: 128 Pobrań: 152

Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polsce – wybrane zagadnienia
Jacek Pomiankiewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 122 Pobrań: 406

Personalistyczna koncepcja resocjalizacji w ujęciu Krystyny Ostrowskiej
Grzegorz Kudlak

Abstract Full text
Wyświetleń: 124 Pobrań: 117

O sądowym, bezprawnym pozbawieniu  wolności w postępowaniu wykonawczym  na przykładzie jednej sprawy
Tomasz Przesławski

Abstract Full text
Wyświetleń: 135 Pobrań: 87

Duszpasterstwo więzienne – wybrane formy i przykłady – rozważania praktyka
Paweł Wojtas

Abstract Full text
Wyświetleń: 121 Pobrań: 100

Praca osób pozbawionych wolności, stan prawny oraz praktyka − zarys problematyki
Małgorzata Frysztak

Abstract Full text
Wyświetleń: 135 Pobrań: 199

Problematyka aksjologiczno-wychowawcza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Wprowadzenie do dyskusji
Konrad Wierzbicki

Abstract Full text
Wyświetleń: 122 Pobrań: 140

Humanitaryzm w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w Polsce
Teodor Szymanowski, Aleksandra Szymanowska

Abstract Full text
Wyświetleń: 143 Pobrań: 143

Artykuł oryginalny


Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe u pracowników Służby Więziennej
Aleksandra Jędryszek

Abstract Full text
Wyświetleń: 147 Pobrań: 249

Terapia w rozwoju idei resocjalizacyjnych
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text
Wyświetleń: 9 Pobrań: 7