PWP

Home

2020, Volume 108, Issue III

Table of Contents

Original article


Readaptational Potential of Prisoners Leaving Prisons
Stanisław Lipiński

Abstract Full text
Views: 78 Downloads: 147

Review article


Ograniczenia realizacji prawa osadzonych do uczestnictwa w więziennych praktykach religijnych w związku z SARS-CoV-2
Emilia Witkowska-Grabias, Konrad Wierzbicki

Abstract Full text
Views: 40 Downloads: 135

Nowe perspektywy wykorzystania Systemu Dozoru Elektronicznego w polskim porządku prawnym
Michał Wawrzyniak

Abstract Full text
Views: 28 Downloads: 60

Realizacja prawa osób pozbawionych wolności do poszanowania życia rodzinnego w kontekście stosowania art. 141a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego
Kamila Kotowska

Abstract Full text
Views: 30 Downloads: 115

Etyczne wykorzystanie reguł wpływu społecznego – Model Głównych Motywów Wpływu Społecznego skuteczną drogą do zmiany w instytucjach resocjalizacyjnych
Tomasz Korczyński

Abstract Full text
Views: 25 Downloads: 46