PWP

Home

2020, Volume 109, Issue IV

Table of Contents

Review article


Ryzyko – potrzeby – samoregulacja Wielopłaszczyznowy model diagnostyczno-resocjalizacyjny
Kazimierz Pospiszyl

Abstract Full text
Views: 32 Downloads: 20

Kształtowanie się podstaw prawnych instytucji warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w Polsce (1918-1997)
Grzegorz Chrószcz

Abstract Full text
Views: 32 Downloads: 21

Prawo do obrony osadzonych niebezpiecznych
Karolina Pasoń

Abstract Full text
Views: 24 Downloads: 16

Restorative justice and probation in France: training and professionalization issues.
Paul Mbanzoulou

Abstract Full text
Views: 30 Downloads: 13

Internowanie w stanie wojennym (1981-1982) – nowe zadanie dla więziennictwa
Bartłomiej Perlak

Abstract Full text
Views: 24 Downloads: 15