PWP

Strona główna

2021, Volume 111, Issue II

Spis treści

Artykuł oryginalny


Bezpieczeństwo personelu jednostek penitencjarnych – napaści na funkcjonariuszy Służby Więziennej w latach 2009-2020
Emilia Witkowska-Grabias, Konrad Wierzbicki

Abstract Full text
Wyświetleń: 177 Pobrań: 214

Sprawność fizyczna funkcjonariuszy SW w służbie kandydackiej w kontekście rozwijania ich potencjału zdrowotnego – raport z badań
Jarosław Bogucki

Abstract Full text
Wyświetleń: 146 Pobrań: 141

Artykuł przeglądowy


The role of prison chaplains in reintegration of inmates
Márta Miklósi

Abstract Full text
Wyświetleń: 133 Pobrań: 101

Hierarchia wartości skazanych a ich proaktywne zachowania w izolacji więziennej
Bartosz Kwiatkowski

Abstract Full text
Wyświetleń: 143 Pobrań: 146

Przesłanki wyrażenia zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Agnieszka Kilińska-Pękacz

Abstract Full text
Wyświetleń: 150 Pobrań: 180

Inne


Kamila Mrozek. Odroczenie wykonania kary Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław 2019, ss. 200
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 161 Pobrań: 148

Wspomnienie. Teodor Szymanowski (1932-2021
Teodor Bulenda

Full text
Pobrań: 126

Wspomnienie. Karol Pawlak (1938-2021)
Jacek Pomiankiewicz

Full text
Pobrań: 146