PWP

Strona główna

2021, Volume 112, Issue III

Spis treści

Artykuł oryginalny


System zwykły wykonywania kary pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym
Aldona Nawój-Śleszyński

Abstract Full text
Wyświetleń: 180 Pobrań: 105

Work engagement, work meaning and job satisfaction among working prisoners
Katarzyna Lenart-Kłoś, Magdalena Pietnoczko, Justyna Nowicka-Kostrzewska

Abstract Full text
Wyświetleń: 190 Pobrań: 90

Artykuł przeglądowy


Administrative and legal status of the Prison Service in Poland – an outline of the issues
Marcin Jurgilewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 164 Pobrań: 52

Prawo do bezpieczeństwa tymczasowo aresztowanych i skazanych w polskich jednostkach penitencjarnych
Justyna Jurewicz

Abstract Full text
Wyświetleń: 162 Pobrań: 65

Pozbawieni wolności w rosyjskich jednostkach penitencjarnych w latach 2009-2019
Natasza Duraj

Abstract Full text
Wyświetleń: 170 Pobrań: 62

Społeczna pomoc więźniom i ich rodzinom na przykładzie działalności Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”
Michał Stańczuk

Abstract Full text
Wyświetleń: 166 Pobrań: 59

Doświadczanie stresu zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Agnieszka Lewicka-Zelent, Agnieszka Pytka

Abstract Full text
Wyświetleń: 172 Pobrań: 115

Inne


VI Kongres Penitencjarny. Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości. Redaktorzy naukowi: T. Bulenda, A. Nawój-Śleszyński(Warszawa 2020, ss. 720, tabele, fotografie
Jacek Pomiankiewicz

Full text
Pobrań: 64