PWP

Strona główna

2022, Volume 117, Issue IV

Spis treści

Artykuł przeglądowy


Paradygmat zhumanizowanego odwetu podstawą sprawiedliwego karania
Andrzej Bałandynowicz
DOI: 10.52694/ThPSR.117.1

Abstract Full text
Wyświetleń: 144 Pobrań: 106

Problematyka funkcjonowania obiektu penitencjarnego w sytuacji wystąpienia katastrof w Polsce – badania fokusowe
Paweł Gromek, Tomasz Kośmider, Mariusz Kuryłowicz, Aleksandra Woźniak
DOI: 10.52694/ThPSR.117.2

Abstract Full text
Wyświetleń: 170 Pobrań: 108

Style tożsamości i wartości cenione wśród osadzonych w jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie
Sabina Janik
DOI: 10.52694/ThPSR.117.3

Abstract Full text
Wyświetleń: 148 Pobrań: 65

Perception of transdermal alcohol concentration monitoring system by polish prison officers
Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka
DOI: 10.52694/ThPSR.117.4

Abstract Full text
Wyświetleń: 171 Pobrań: 76

Kształcenie i doskonalenie funkcjonariuszy Służby więziennej w czasie dynamicznych przemian społeczeństwa
Witold Kołodziejczyk
DOI: 10.52694/ThPSR.117.5

Abstract Full text
Wyświetleń: 154 Pobrań: 99

Paradygmaty postępowania wobec sprawców przestępstw – wybrane zagadnienia
Irena Pospiszyl
DOI: 10.52694/ThPSR.117.6

Abstract Full text
Wyświetleń: 144 Pobrań: 91

Dolegliwość kary a poczucie sensu życia osób przebywających w izolacji penitencjarnej
Monika Wolińska, Jarosław Michalski
DOI: 10.52694/ThPSR.117.7

Abstract Full text
Wyświetleń: 142 Pobrań: 71

Wsparcie resocjalizacyjne personelu więziennego dla matek przebywających w polskich zakładach karnych
Kazimierz Pierzchała
DOI: 10.52694/ThPSR.117.8

Abstract Full text
Wyświetleń: 133 Pobrań: 79

Hejt i mowa nienawiści w sieci Internet – praktyczne wskazania dla służb mundurowych i ich rodzin dotyczące komunikacji i reagowania na zjawiska
Dorota Siemieniecka, Kamila Majewska
DOI: 10.52694/ThPSR.117.9

Abstract Full text
Wyświetleń: 137 Pobrań: 75

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych BSP w systemie bezpieczeństwa zakładów karnych – badania pilotażowe
Rafał Parczewski , Anna Borucka
DOI: 10.52694/ThPSR.117.10

Abstract Full text
Wyświetleń: 147 Pobrań: 46

Kontratypy w prawie ziemskim I Rzeczpospolitej
Wojciech Chrząścik
DOI: 10.52694/ThPSR.117.11

Abstract Full text
Wyświetleń: 217 Pobrań: 61

Oddział mieszkalny jako fundamentalny element w bezpieczeństwie penitencjarnym – rola oddziałowego
Marcin Strzelec, Robert Nowacki
DOI: 10.52694/ThPSR.117.12

Abstract Full text
Wyświetleń: 129 Pobrań: 165

Inne


Pamięci Prof. dr hab. Dobrochny Wójcik
Krystyna Ostrowska
DOI: 10.52694/ThPSR.117.13

Abstract Full text
Wyświetleń: 126 Pobrań: 36